רקע

במציאות של ימינו , אין אדם בקהילה החרדית שלא נתקל במקרה גירושין קרוב אליו. במשפחתו, חבריו ומכריו או במקום עבודתו או לימודיו. מציאות החיים והנתונים בשטח מלמדים על עליה מתמדת במספר הזוגות שמתגרשים בחברה החרדית.
בין אם התהליך הוא ביוזמתה, ביוזמת בעלה, או בהסכמת שניהם, תהליך הגרושין מאלץ את האישה להתמודד עם אתגרים משמעותיים במישורים רבים בחייה- חברתיים, משפחתיים, כלכליים, רגשיים, ועוד. בנוסף, נשים בפרט במגזר החרדי אינן חשופות למידע רלוונטי בנושאים שונים הקשורים לתהליך הגרושין ובעקבות זאת אינן מודעות לאפשרויות העומדות בפניהן, ולזכויותיהן על פי חוק. חוסר הידע מקשה עליהן בתהליך קבלת ההחלטות במיוחד ברגעי לחץ ומשבר.
לאור הקשיים והמורכבויות העולים ממציאות זו הוקמה עמותת "באשר תלכי" על ידי מייסדת העמותה פייני סוקניק.
"באשר תלכי" היא יוזמה חדשנית במגזר הדתי/ חרדי, שמטרתה לתת מענה לצרכים הפרטניים והספציפיים של כל אישה חרדית/דתית בתוך הליך הגירושין ולאחריו. זאת מתוך הנסיון הרב והמומחיות שהצטברו במשך שנות פעילות הארגון, ואלפי הנשים שאותן הוא ליווה.
נשים המתגרשות במגזר החרדי כבר לא לבד. יש להן כתובת לתמיכה לסיוע בכל צרכיהן, מידע על זכויותיהן, תמיכה נפשית, ומענים מקצועיים להתפתחות אישית ומשפחתית בכל שלב בו הן נמצאות בתהליך.

בתהליך ארוך שנים ובתחושת שליחות "באשר תלכי" יחד עם שותפים רבים לדרך וחברות העמותה מובילים תנועה ושינוי בתוך הקהילה החרדית ביחס לנשים גרושות ובתמיכה בהן, וכן בהכלה והתמודדות נכונה עם נושא הגרושין. זאת תוך כדי קשר הדוק עם רבנים ואנשי ציבור בתוך המגזר החרדי.

היו שותפים לשליחות