האתר החרדי "צריך עיון" סוקר במאמר מקיף את נושא התמודדות עם משפחות מורכבות הנבנות בפרק ב. בפרט אחרי גירושין קודמים. במאמר שנכתב על ידי נתן בקר- דוקטורנט לעבודה סוציאלית ניתן לקבל תובנות חדשות וללמוד על המורכבות שבפרק ב, ועל האפשרויות להצליח לבנות משפחה מאושרת בסי"ד.

http://bit.ly/2PDqw5I – לקריאה