מיום שנכנסתי ל'באשר תלכי' השתתפתי במספר סדנאות ולמדתי להכיר את הכוחות שלי. למדתי שאני שווה!
עד אז לא הערכתי את עצמי בכלום. הביטחון שלי חזר לי וגם הידיעה שעם כל מה שעברתי – אני לא אשמה ולא היה מגיע לי כל הסבל הזה.