אני מגלה כמה כוח חיזוק ותמיכה חייב אדם כדי לעבור את הגיהינום הזה ואתן בהחלט נותנות לי אותו.