״כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן…״

שמרו את התאריך!

יום חמישי כ״ח בכסלו תשע״ו 10.12.2015