חזון ומטרות

ייעוץ והכוונה לנשים גרושות

היכרות עם מפת הגרושין, והכוונה לאנשי מקצוע ועמותות מקצועיות בכל הקשור לתחומים של בית דין, בית משפט, רווחה, משפחה, גיטין, אלימות, ובניית חוסן.

הנגשת ידע וזכויות של נשים גרושות

נתינת מעטפת מקצועית

נתינת מעטפת מקצועית של הרצאות וסדנאות לאישה גרושה מהמגזר החרדי בכל הקשור לחייה האישיים, הכלכליים, התעסוקתיים והמשפחתיים

בניית קהילות תומכות

קהילות מיוחדות בהן חברות הארגון משתפות, תומכות אחת בשניה, מייעצות, ומחבקות.

עבודה עם הקהילה

הרחבת ההכלה והנגשת ידע וכלים לקהילה ומוסדות הקהילה בנושאי משברים משפחתיים וגרושין.

חקיקה

"באשר תלכי" היא חלק מהארגונים השותפים ב"קואליציית המזונות" הפועלת למען שינויי חקיקה בתחומים הקשורים לנשים גרושות.